Fastighetstekniker

Som utbildad fastighetstekniker har du stora möjligheter till ett jobb inom drift, skötsel och underhåll av tekniska system i fastigheter. I utbildningen varvas teori och praktik och många får jobb direkt efter utbildningen.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger grundläggande kunskaper för att kunna arbeta med drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system, I utbildningen till ingår fastighetsförvaltning, systemuppbyggnad, fastighetsservice, praktisk ellära mm.

STUDIEFORM
Heltid

Arbetsplatsförlagt lärande

Teori varvas med praktiska moment under hela utbildningen. De praktiska momenten genomförs under handledning på ett företag, så kallad APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Efter utbildningen

Som fastighetstekniker kan du söka jobb inom många olika områden och arbetsuppgifterna är omväxlande. Som fastighetstekniker ansvarar du för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system. Det innebär att du ansvarar för att exempelvis värme och ventilation fungerar väl.

I jobbet ingår också att sköta värmeväxlare för fjärrvärme, värmepumpar, fläktar och annan teknisk utrustning.

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk grundläggande nivå delkurs b samt matematik grundläggande nivå åk 9.
Utbildningstid
1300 studiestödspoäng

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Lernia AB
Fårögatan 10, Malmö

Välkommen till Lernia AB

Lernia arbetar med att matcha människors unika kompetens, talang och potential med Sveriges arbetsgivares behov av arbetskraft. Lernia finns över hela landet och arbetar med individer, företag och organisationer. Det gör vi genom:

  • Vuxenutbildning
  • Bemanning och rekrytering
  • Omställning, matchning och karriärväxling

Läs mer om Lernia AB på skolans egen webbplats.

Foto: Colourbox.com