$left
$middle

Fastighetstekniker

Som utbildad fastighetstekniker har du stora möjligheter till ett jobb inom drift, skötsel och underhåll av tekniska system i fastigheter. I utbildningen varvas teori och praktik och många får jobb direkt efter utbildningen.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att jobba som fastighetstekniker. Utbildningen ger kunskaper inom styr- och reglerteknik, installation, felsökning, reparation, drift och underhåll samt förvaltning av fastigheter, tekniska anläggningar och system.

Utbildningen följer Skolverkets rekommendationer på utbildningsplan samt de kvalitetskrav som ställs av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd – FU.

Som utbildad fastighetstekniker är du specialiserad på att jobba med drift, skötsel och underhåll av tekniska system i både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter.

Praktisk information

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk grundläggande nivå samt matematik grundläggande nivå åk 9.

För att lyckas bra inom yrket krävs förutom kunskaper inom data och teknik även problemlösningsförmåga samt en känsla för god service.

Utbildningstid och ansökningsperiod

1500 gymnasiepoäng (60 veckors heltidsstudier)

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.

Studieform

Klassrum heltid.

I utbildningen ingår även arbetsförlagt lärande (APL).

Efter utbildningen

Som fastighetstekniker kan du söka jobb inom olika områden och få ett arbete med omväxlande arbetsuppgifter. Som fastighetstekniker ansvarar du för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system. Det innebär att du ansvarar för att exempelvis värme och ventilation fungerar väl i fastigheten.

I jobbet ingår också att sköta värmeväxlare för fjärrvärme, värmepumpar, fläktar och annan teknisk utrustning.

Validering

Har du kunskaper inom området kan dessa valideras och ditt slutdatum tidigareläggas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper när du har påbörjat din utbildning.

Mer om validering.

Foto: Colourbox

Kontaktinformation och länkar