Undersköterska, 1400 p – validering och kompletterande studier

Utbildningen vänder sig till dig som har minst ett års erfarenhet av vård och omsorg motsvarande heltid under de senaste 3 åren, eller har vård- och omsorgsutbildning från utlandet som du vill validera mot undersköterska.

Utbildningens innehåll

Undersköterska, 1400 p – validering och kompletterande studier är en variant för dig som redan har läst svenska 1/svenska som andraspråk 1, samhällskunskap och psykologi. Du har även erfarenhet av yrkesområdet eller utländsk utbildning som du vill validera mot undersköterska.

Utbildning innehåller en extra kurs – vårdpedagogik och handledning, 100 poäng. Kursen efterfrågas av arbetsgivarna Malmö stad och Region Skåne, som en del av undersköterskekompetensen.

Utbildningen är flexibel och är som längst 79 veckor lång. Studietiden är beroende av antalet studiepoäng som du har kvar efter din validering samt vilken studietakt du väljer att studera.

Du kan studera på deltid (15 poäng/vecka – 75%), heltid (20 poäng/vecka – 100%) eller intensivt (30 poäng/vecka – 125%).

Se ordinarie utbildningar till undersköterska 1600 p (Kungsgatan 44) samt undersköterska 1500 p (Lernia).

Stora delar av undervisningen kommer att ske digitalt via Google Classroom. Du behöver ha tillgång till egen dator, god datorvana och internetuppkoppling för att kunna studera.

STUDIEFORM
Utbildningen är en kombination av olika lärande- och studieformer. Du studerar ensam och tillsammans med andra. Seminarier, praktiska moment, skriftliga arbeten och självständiga studier blandas.

Validering

Den första delen av utbildningen består av validering av dina kunskaper. Du studerar då på heltid i 10 veckor. Valideringen omfattar både teoretiska kunskaper och praktiska moment.

Den praktiska valideringen sker på en arbetsplats cirka 35 timmar i veckan under 2–3 veckor. Detta beroende på hur många kurser du ska validera. Under den praktiska valideringen följer du din handledares schema, kvällar och helger.

Efter valideringsperioden sammanställs dina resultat och du ser hur många poäng du har kvar att studera. Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare planerar du därefter dina kompletterande studier.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du jobba inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård, psykiatri samt inom verksamheter för barn, unga och vuxna i behov av funktionsstöd.

Olika verksamheter använder olika yrkestitlar som exempelvis undersköterska, stödassistent, personlig assistent, skötare, boendestödjare, elevassistent.

I samband med att du avslutar din undersköterskeutbildning får du ett Vård- och omsorgscollege diplom samt ett betygsdokument. Diplomet är ett kvitto på att du har läst en kvalitetssäkrad utbildning och har de förkunskaper som din framtida arbetsgivare efterfrågar.

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 i matematik och biologi.
Betyg i svenska 1/svenska som andraspråk 1, samhällskunskap 1a1, psykologi 1 (eller motsvarande kurser).

Minst 1 års erfarenhet av yrkesområdet motsvarande heltid de senaste 3 åren (minst 1700 arbetade timmar) eller utländsk utbildning som du vill validera mot undersköterska. Din utländska utbildning måste vara bedömd av Universitets- och högskolerådet (UHR). Arbetslivserfarenhet inom anhörigvård godkänns inte.
Utbildningstid
1400 studiestödspoäng (max 79 veckor)

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö
Kungsgatan 44, Malmö

Välkommen till Komvux Malmö, Kungsgatan 44

Utbildningen är certifierad av Vård- och omsorgscollege Skåne. Det innebär att vi har ett ökat samarbete mellan skolan och arbetsgivare.

Kontaktuppgifter till Komvux Malmö, Kungsgatan 44.

Vill du ha mer information?

För mer information om respektive yrkespaket och kurs hänvisar vi dig till ansökningswebben under ansökningsperioden.

Har du läst äldre vårdkurser och vill veta vad de motsvarar?

Du som vill börja studera på komvux är välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare på Vuxvägledning Malmö.

Studerar du på Komvux Malmö kan du boka tid för samtal med en studie- och yrkesvägledare på din skola.

Foto: Colourbox.com