Undersköterska, 1400 p

Utbildningen riktar sig till dig som vill läsa till undersköterska och redan har läst svenska 1/svenska som andraspråk 1, samhällskunskap 1a1 och psykologi 1. Du behöver även ha förkunskaper motsvarande matematik årskurs 9.

Utbildningens innehåll

Utbildningen på 1300 poäng är en variant för dig som redan har läst svenska/svenska som andraspråk, samhällskunskap och psykologi.

Se ordinarie utbildningar till undersköterska 1600 p (Kungsgatan 44) samt undersköterska 1500 p (Lernia).

Teori varvas med praktiska moment. De praktiska momenten är förlagda i skolans metodrum samt på en arbetsplats som skolan valt ut.

Vid utbildningens start kommer du tillsammans med studie- och yrkesvägledare göra upp en individuell studieplan över din utbildning.

STUDIEFORM
Utbildningen bedrivs som klassrumsundervisning. Veckoschemat varierar, men du är ofta schemalagd måndag till fredag mellan klockan 8 och 16.45.

Du studerar både enskilt och tillsammans med andra. Föreläsningar, seminarier, skriftliga och muntliga uppgifter och redovisningar varvas med studiebesök.

Närvaron i skolan är viktig för att nå målet med utbildningen, att bli undersköterska.

Utbildningen bedrivs även via Google Classroom där kursupplägg, undervisningsmaterial och uppgifter läggs ut och kommunikation med läraren och klasskamraterna sker. Du behöver ha tillgång till egen dator och internetuppkoppling för att kunna studera.

Exakt hur många veckor utbildningen pågår är individuellt. Angivet antal veckor är maxantalet. Har du kunskaper inom området kan dessa komma att valideras och din totala utbildningstid kan då kortas. I så fall kommer du att erbjudas kartläggning och vid behov validering av dina kunskaper när du påbörjar din utbildning.

Mer information angående validering hittar du på malmo.se/validering.

Arbetsplatsförlagt lärande

Obligatorisk praktik, arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen. Under din APL följer du din handledares schema cirka 35 timmar per vecka. Oregelbundna arbetstider, även kvällar och helger ingår.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du jobba inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård, psykiatri samt inom verksamheter för barn, unga och vuxna i behov av funktionsstöd.

Olika verksamheter använder olika yrkestitlar som exempelvis undersköterska, stödassistent, personlig assistent, skötare, boendestödjare, elevassistent.

I samband med att du avslutar din undersköterskeutbildning får du ett Vård- och omsorgscollege diplom samt ett betygsdokument. Diplomet är ett kvitto på att du har läst en kvalitetssäkrad utbildning och har de förkunskaper som din framtida arbetsgivare efterfrågar.

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 i matematik och biologi.

Betyg i svenska 1/svenska som andraspråk 1, samhällskunskap 1a1, psykologi 1 (eller motsvarande kurser).
Utbildningstid
1400 studiestödspoäng (59 veckor)

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö
Kungsgatan 44, Malmö

Välkommen till Komvux Malmö, Kungsgatan 44

Utbildningen är certifierad av Vård- och omsorgscollege Skåne. Det innebär att vi har ett ökat samarbete mellan skolan och arbetsgivare.

Kontaktuppgifter till Komvux Malmö, Kungsgatan 44.

Vill du ha mer information?

För mer information om respektive yrkespaket och kurs hänvisar vi dig till ansökningswebben under ansökningsperioden.

Har du läst äldre vårdkurser och vill veta vad de motsvarar?

Du som vill börja studera på komvux är välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare på Vuxvägledning Malmö.

Studerar du på Komvux Malmö kan du boka tid för samtal med en studie- och yrkesvägledare på din skola.

Foto: Colourbox.com