Undersköterska
i kombination med svenska som andraspråk

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta som vårdbiträde eller undersköterska och har förkunskaper motsvarande grundläggande svenska som andraspråk.

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar kurser som ingår i Skolverkets yrkespaket för undersköterska i kombination med svenska som andraspråk.

Utbildningen till undersköterska är på totalt 1900 poäng. Teori varvas med praktiska moment. Utbildningen börjar med en grundutbildning på 1100 poäng.

Därefter får du göra önskemål om fördjupning.

Vanligtvis kan du välja mellan dessa fyra fördjupningar (detta kan variera beroende på bland annat tillgången till praktikplatser):

 • Funktionsnedsättning:
  förbereder dig för arbete som undersköterska inom framför allt området funktionsnedsättning/LSS. Du läser kurserna Specialpedagogik 2, Socialpedagogik samt Vårdpedagogik och handledning.

 • Hälso- och sjukvård:
  förbereder dig för arbete som undersköterska inom framför allt sjukvården/hemsjukvården. Du läser kurserna Medicin 2 och Akutsjukvård.

 • Psykiatri:
  förbereder dig för arbete som undersköterska inom framför allt psykiatrin, men även inom LSS. Du läser kurserna Psykiatri 2 och Samhällsbaserad psykiatri.

 • Äldreomsorg:
  förbereder dig för arbete som undersköterska inom framför allt äldreomsorg. Du läser kurserna Äldres hälsa och livskvalitet samt Vård och omsorg vid demenssjukdom.
STUDIEFORM
Utbildningen är en kombinationsutbildning, vilket innebär att du läser både yrkeskurser och svenska som andraspråk 3 och 4 (SVA 3 och SVA 4). Du studerar enskilt och tillsammans med andra med föreläsningar, seminarier, skriftliga och muntliga uppgifter.

Utbildningen är på heltid och är upplagd som klassrumsundervisning. Veckoschemat varierar men du är ofta schemalagd måndag till fredag mellan 08.15 och 16.45.

Arbetsplatsförlagt lärande

Obligatorisk praktik, arbetsplatsförlagt lärande (APL) görs under fem veckor och ingår i kursen vård och omsorgsarbete 1. Du gör sedan ytterligare en praktikperiod på fem veckor i samband med att du gör din programfördjupning.

Under APL följer du din handledares schema. Arbetstider varierar mellan kl 6:45 och 22, även helger.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som undersköterska, skötare, stödpedagog. Yrkestitlarna kan variera beroende på arbetsplats men kompetensen som du får motsvarar undersköterska.

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande grundläggande GRNSVA A och B.

Obs! om du har betyg i delkurs D eller högre i svenska som andraspråk är du inte behörig till utbildningen.
Utbildningstid
1900 studiestödspoäng

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö
Kungsgatan 44, Malmö

Välkommen till Komvux Malmö, Kungsgatan 44

Utbildningen är certifierad av Vård- och omsorgscollege Skåne. Det innebär att vi har ett ökat samarbete mellan skolan och arbetsgivare.

Kontaktuppgifter till Komvux Malmö, Kungsgatan 44.

Foto: Colourbox.com