$left
$middle

Lärvux – komvux som anpassad utbildning

Lärvux på Komvux Malmö erbjuder vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

På Lärvux kan du läsa kurser på både grundläggande och gymnasial nivå. Vi erbjuder även jobbskola, orienteringskurser samt anpassad sfi – svenska för invandrare.

Våra utbildningar

Om Lärvux

Utbildningen anpassas utifrån just dina behov och förutsättningar. Du läser i små grupper och du studerar i din egen takt. Du bestämmer själv vilka mål du ska nå genom dina studier. Varje elev har en individuell studieplan.

Du kan läsa kurser på olika nivåer. Efter avslutad kurs får du intyg eller betyg.

På Lärvux kan du läsa kurser på både grundläggande och gymnasial nivå. Vi erbjuder även jobbskola, orienteringskurser samt anpassad sfi – svenska för invandrare.

En kostnadsfri utbildning

Alla kurser och utbildningar inom den kommunala vuxenutbildningen är kostnadsfria.

Foto: Frasse Franzén, Malmö stad

Kontaktinformation och länkar

sv