$left
$middle

Anpassad sfi

Lärvux på Komvux Malmö erbjuder vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Anpassad sfi

  •  Vi pratar på enkel svenska.

  • Vi läser och skriver enkla ord och texter med bildstöd på svenska och modersmål.

Sfi – kurs A, B, C och D

  • Vi använder bland annat modersmålet som hjälp för att lära svenska.

  • Vi pratar och lyssnar på varandra om vanliga saker.

  • Vi läser texter med stöd av bilder och ljud.

  • Vi skriver texter tillsammans och själv med stöd av bilder.

Kontakta oss om du frågor om utbildningen

Studie- och yrkesvägledare
Stephanie Malmros

Mobil: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se

Studie- och yrkesvägledare
Helene Persson

Mobil: 0768-90 92 14
E-post: helene.persson16@malmo.se

Kontaktinformation och länkar

sv