$left
$middle

Natur och miljö

Kursen natur och miljö motsvarar grundsärskolans inriktning ämnesområde (tidigare träningsskola).

Kursen riktar sig även till dig som inte tidigare har någon skolbakgrund.

Vi arbetar bland annat med

  • Människokroppen och hur den fungerar
  • Naturens mönster, dygn, årstider och väder
  • Tidsuppfattning, dåtid, nutid, framtid
  • Längd och volym, väga och mäta
  • Pengar
  • Räkna, använda de fyra räknesätten
  • Titta på olika tekniska vardagsföremål och redskap.

Kontakta oss om du frågor om utbildningen

Studie- och yrkesvägledare
Stephanie Malmros

Mobil: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se

Studie- och yrkesvägledare
Helene Persson

Mobil: 0768-90 92 14
E-post: helene.persson16@malmo.se

Foto: Colourbox

Kontaktinformation och länkar

sv