$left
$middle

Engelska, svenska och svenska som andraspråk

Kurserna inom engelska, svenska och svenska som andraspråk motsvarar de kurser som läses i grundsärskolan.

Engelska

 • Du lär dig lyssna på och prata engelska.

 • Du lär dig nya ord.

 • Du får träna på att föra enkla samtal på engelska bland annat genom enkla rollspel.

 • Du får lära dig att använda översättningsapp i din mobil.

 • Vi tränar på att läsa mycket korta engelska texter.

 • Du får lära dig lite om något engelsktalande lands kultur.

Svenska/svenska som andraspråk

 • Du lär dig tala och samtala i olika sammanhang, läsa, förstå och reflektera över olika texter.

 • Du lär dig skriva texter för olika syften och mottagare.

 • Du får arbeta med innehållet i litteratur, bild, film, teater, drama och andra medier.

Delkurs: Läs- och skrivinlärning

 • Du lär dig att läsa och skriva bättre.

 • Du lär att använda läs- och skrivhjälpmedel som passar dig.

Kontakta oss om du frågor om utbildningen

Studie- och yrkesvägledare
Stephanie Malmros

Mobil: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se

Studie- och yrkesvägledare
Helene Persson

Mobil: 0768-90 92 14
E-post: helene.persson16@malmo.se

Foto: Colourbox

Språk och kommunikation

Kursen språk och kommunikation motsvarar grundsärskolans inriktning ämnesområde (tidigare träningsskola).

Kursen riktar sig även till dig som inte tidigare har någon skolbakgrund.

Kontaktinformation och länkar

sv