$left
$middle

Geografi och historia

Kurserna inom geografi och historia motsvarar de kurser som läses i grundsärskolan.

Geografi

  • Du lär dig om Skåne och din närmiljö.

  • Du lär dig att förstå och använda världskartan och jordgloben.

  • Vi pratar om miljöfrågor och hur dina val i vardagen kan påverka miljön.

  • Du lär dig hur jordens olika klimat och växtzoner påverkar människan.

  • Du lär dig hur vi lever hållbart och om våra olika villkor i världen.

Historia

  • Du lär dig bland annat om personer och händelser i Sveriges historia från forntid till nutid.

  • Du lär dig om hur det var att leva i olika tider.

  • Du lär dig om andra världskriget och hur det fortfarande påverkar människor och länder.

Kontakta oss om du frågor om utbildningen

Studie- och yrkesvägledare
Stephanie Malmros

Mobil: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se

Studie- och yrkesvägledare
Helene Persson

Mobil: 0768-90 92 14
E-post: helene.persson16@malmo.se

Foto: Colourbox

Språk och kommunikation

Kursen språk och kommunikation motsvarar grundsärskolans inriktning ämnesområde (tidigare träningsskola).

Kursen riktar sig även till dig som inte tidigare har någon skolbakgrund.

Kontaktinformation och länkar

sv