$left
$middle

Religionskunskap och samhällskunskap

Kursen inom religion och samhällskunskap motsvarar den kurs som läses i grundsärskolan.

Religionskunskap

  • Du lär dig om världsreligioner i Malmö och om nyandliga rörelser i vår tid.

  • Du lär dig om livsfrågor och etik.

Samhällskunskap

  • Du lär dig om aktuella händelser i tidningar, radio, TV och på internet.

  • Du lär dig om källkritik.

  • Du lär dig hur Sverige styrs, om demokrati och politik.

  • Du lär dig om lagstiftning och mänskliga rättigheter.

  • Du lär dig om hur det svenska samhället fungerar och hur människor lever och arbetar i andra länder.

Kontakta oss om du frågor om utbildningen

Studie- och yrkesvägledare
Stephanie Malmros

Mobil: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se

Studie- och yrkesvägledare
Helene Persson

Mobil: 0768-90 92 14
E-post: helene.persson16@malmo.se

Foto: Colourbox

Kontaktinformation och länkar

sv