$left
$middle

Kurser gymnasial nivå – motsvarande anpassad gymnasieskola

Kurser på gymnasial nivå är för dig som tidigare läst nationella program på anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola). Gymnasial utbildning består av ämnen, som innehåller en eller flera kurser.

"Jag går här på Lärvux för jag tycker om engelska och historia som jag läser. Skolan är jättebra"
(Elev i kursen engelska – gymnasial nivå)

Vi erbjuder följande kurser

Foto: Colourbox

Kontaktinformation och länkar

sv