$left
$middle

Engelska, svenska och svenska som andraspråk

Kurserna inom engelska, svenska och svenska som andraspråk motsvarar de kurser som läses i gymnasiesärskolan.

Engelska

Kursen är för dig som har studerat engelska förut. Du har läst engelsk text tidigare.

  • Du lär dig att samtala på engelska och lyssna på engelska. Du lär dig att skriva på engelska och att använda olika medier för att lyssna och lära.

  • Du lär dig om hur människor lever och har det i engelsktalande länder.

  • Vi lyssnar på engelsk musik och läser olika slags engelska texter.

Delkurs: Tala Engelska

Kursen är för dig som har studerat engelska förut.

  • Du utvecklar dig i att samtala på engelska och lyssna på engelska.

Svenska / svenska som andraspråk

Kursen är för dig som är intresserad av att bli bättre på det svenska språket.

  • Du kan redan läsa och skriva. Du lär dig att samtala, lyssna och diskutera och att framföra egna åsikter och lyssna på andras.

  • Du lär dig läsförståelse genom olika texter och om film och går på teater. Du lär dig att granska innehåll (källkritik).

Kontakta oss om du frågor om utbildningen

Studie- och yrkesvägledare
Stephanie Malmros

Mobil: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se

Studie- och yrkesvägledare
Helene Persson

Mobil: 0768-90 92 14
E-post: helene.persson16@malmo.se

Foto: Colourbox

Kontaktinformation och länkar

sv