$left
$middle

Matematik

Kurserna inom matematik motsvarar de kurser som läses i gymnasiesärskolan.

Matematik 1

Kursen är för dig som vill bygga vidare på dina kunskaper i matematik från grundsärskolan.

  • Du lär dig att göra matematiska beräkningar och lösa matematiska problem i vardagslivet.

  • Du lär dig huvudräkning och rimlighetsbedömning.

  • Du lär dig geometriska begrepp, procenträkning och matematiska enheter och enhetsbyten.

Matematik 2

Kursen är för dig som vill bygga vidare efter matematik 1.

Kontakta oss om du frågor om utbildningen

Studie- och yrkesvägledare
Stephanie Malmros

Mobil: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se

Studie- och yrkesvägledare
Helene Persson

Mobil: 0768-90 92 14
E-post: helene.persson16@malmo.se

Foto: Colourbox

Kontaktinformation och länkar

sv