$left
$middle

Individ och samhälle

Kursen individ och samhälle motsvarar grundsärskolans inriktning ämnesområde (tidigare träningsskola).

Vi arbetar bland annat med

  • Vad vi mår bra av
  • Rutiner vi behöver, planera inköp
  • Återvinning
  • Vår närmiljö, Sverige och världen
  • Att göra några enkla måltider
  • Samband mellan mat, hälsa och fritid
  • Vad vi behöver i vår vardag

Kontakta oss om du frågor om utbildningen

Studie- och yrkesvägledare
Stephanie Malmros

Mobil: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se

Studie- och yrkesvägledare
Helene Persson

Mobil: 0768-90 92 14
E-post: helene.persson16@malmo.se

Foto: Frasse Franzén, Malmö stad

Kontaktinformation och länkar