$left
$middle

Biologi, fysik och kemi

Kurserna inom biologi, fysik och kemi motsvarar de kurser som läses i grundsärskolan.

Biologi

Du får prova på enkla fritidsaktiviteter och får möta olika föreningar.

Vi fotograferar, pratar och skriver om våra upplevelser. Flera av våra lektioner är ute i naturen. Vi gör utflykter till havet och våra parker.

 • Du lär dig att följa förändringarna i naturen under ett år.

 • Du lär dig om hur kroppen fungerar och hur man äter rätt.

 • Du får göra enkla mellanmål.

 • Du lär dig om djur och växter.

Fysik

 • Du lär dig om fysiken i naturen, exempelvis solsystemet, årstider, dag och natt, ljud och ljus.

 • Du lär dig om fysiken i vardagen och i samhället. Till exempel olika uppfinningar, tyngdkraft, friktion och jämvikt, elektricitet, kärnkraft, fossila och förnybara bränslen.

 • Du lär dig om säkerhet i hemmet.

 • Vi gör enkla undersökningar.

Kemi

 • Du lär dig om kemin i naturen, till exempel vatten, luft, fotosyntes och förbränning.

 • Du lär dig om kemin i vardagen och samhället. Bland annat kretslopp, matens innehåll och betydelse för vår hälsa och vanliga kemikalier.

 • Vi gör enkla undersökningar.

Kontakta oss om du frågor om utbildningen

Studie- och yrkesvägledare
Stephanie Malmros

Mobil: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se

Studie- och yrkesvägledare
Helene Persson

Mobil: 0768-90 92 14
E-post: helene.persson16@malmo.se

Foto: Frasse Franzén, Malmö stad

Kontaktinformation och länkar