$left
$middle

Kurser gymnasial nivå
– motsvarande gymnasiesärskola

Kurser på gymnasial nivå är för dig som tidigare läst gymnasiesärskolan nationella program.

Gymnasial utbildning består ämnen, som innehåller en eller flera kurser.

Vi erbjuder följande kurser

Lär känna oss

"Jag går här på Lärvux för jag tycker om engelska och historia som jag läser. Skolan är jättebra"
(Elev i kursen engelska – gymnasial nivå)

Foto: Colourbox

Kontaktinformation och länkar