$left
$middle

Bild, historia och naturkunskap

Kurserna inom bild, historia och naturkunskap motsvarar de kurser som läses i gymnasiesärskolan.

Bild

Kursen är för dig som är intresserad av att framställa bilder med olika tekniker och material.

  • Du får arbeta med din kreativa sida och dina idéer.

  • Du får fundera över hur bilder påverkar dig och arbeta med färg och form.

Historia

Du får lära dig om olika historiska skeenden och hur de påverkar vår nutid.

  • Du kommer lära dig om olika historiska epoker och hur levnadsvillkoren har sett ut förr för människan.

Naturkunskap

I kursen får du lära dig om växter och djur och om samband i naturen.

  • Du får lära dig om hållbar utveckling, energianvändning och ekosystem.

  • Kursen tar även upp hur människokroppen fungerar och om sexualitet och relationer.

Kontakta oss om du frågor om utbildningen

Studie- och yrkesvägledare
Stephanie Malmros

Mobil: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se

Studie- och yrkesvägledare
Helene Persson

Mobil: 0768-90 92 14
E-post: helene.persson16@malmo.se

Foto: Frasse Franzén, Malmö stad

Kontaktinformation och länkar