Kurser på grundläggande nivå – motsvarande grundsärskola

Kurser på grundläggande nivå motsvarar kurser som läses i grundsärskolan och träningsskolan. Några kurser kan även delas upp i delkurser.

Grundläggande utbildning i exempelvis svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, fysik, kemi, biologi och teknik med mera.

Du kan få betyg eller intyg.