Biologi, fysik och kemi

Kurserna inom biologi, fysik och kemi motsvarar de kurser som läses i grundsärskolan.

Biologi

Du får prova på enkla fritidsaktiviteter och får möta olika föreningar.

Vi fotograferar, pratar och skriver om våra upplevelser. Flera av våra lektioner är ute i naturen.

Vi gör utflykter till havet och våra parker.

  • Du lär dig att följa förändringarna i naturen under ett år.
  • Du lär dig om hur kroppen fungerar och hur man äter rätt.
  • Du får göra enkla mellanmål.
  • Du lär dig om djur och växter.
Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Fysik

Vi gör enkla undersökningar.

  • Du lär dig om fysiken i naturen, exempelvis solsystemet, årstider, dag och natt, ljud och ljus.

  • Du lär dig om fysiken i vardagen och i samhället. Till exempel olika uppfinningar, tyngdkraft, friktion och jämvikt, elektricitet, kärnkraft, fossila och förnybara bränslen.

  • Du lär dig om säkerhet i hemmet.
Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Kemi

Läses en gång varje vecka

Vi gör enkla undersökningar.

  • Du lär dig om kemin i naturen, till exempel vatten, luft, fotosyntes och förbränning.

  • Du lär dig om kemin i vardagen och samhället. Bland annat kretslopp, matens innehåll och betydelse för vår hälsa och vanliga kemikalier.
Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Foto: Colourbox.com