Engelska, svenska och svenska som andraspråk

Kurserna inom engelska, svenska och svenska som andraspråk motsvarar de kurser som läses i grundsärskolan.

Engelska

 • Du lär dig lyssna på och prata engelska
 • Du lär dig nya ord.
 • Du får träna på att föra enkla samtal på engelska bland annat genom enkla rollspel.
 • Du får lära dig att använda översättningsapp i din mobil.
 • Vi tränar på att läsa mycket korta engelska texter.
 • Du får lära dig lite om något engelsktalande lands kultur.
Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Svenska och svenska som andraspråk

 • Du lär dig tala och samtala i olika sammanhang, läsa, förstå och reflektera över olika texter.
 • Du lär dig skriva texter för olika syften och mottagare.
 • Du får arbeta med innehållet i litteratur, bild, film, teater, drama och andra medier.

Delkurs: Läs- och skrivinlärning

 • Du lär dig att läsa och skriva bättre.
 • Du lär att använda läs- och skrivhjälpmedel som passar dig.
Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Foto: Colourbox.com