Engelska, svenska och svenska som andraspråk

Kurserna inom engelska, svenska och svenska som andraspråk motsvarar de kurser som läses i grundsärskolan.

Engelska

Läses en till två gånger varje vecka

 • Du lär dig lyssna på och prata engelska
 • Du lär dig föra enkla samtal på engelska
 • Du lär dig nya ord med hjälp av bildkort och dator
 • Du lär dig att använda engelsk ordbok
 • Du lär dig läsa korta engelska texter.
Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Svenska och svenska som andraspråk

Kursen i svenska/svenska som andraspråk innehåller tre delkurser.

Delkurs 1: Läsa, skriva, prata, lyssna

Läses två gånger varje vecka

 • Du lär dig att tala och samtala i olika sammanhang
 • Du lär dig att läsa, förstå och reflektera över olika texter
 • Du lär dig att skriva texter för olika syften och mottagare.
 • Du lär dig att bearbeta innehållet i litteratur, bild, film, teater, drama och andra medier.

Delkurs 2: Läs- och skrivinlärning

Läses två gånger varje vecka

Kursen är för dig som vill lära dig läsa och skriva från grunden och för dig som vill bli säkrare.

 • Du lär dig att läsa och skriva bättre och säkrare.
 • Du lär att använda läs- och skrivhjälpmedel som passar dig.

Delkurs 3: Upplevelser i svenska

Läses en gång varje vecka

 • Du lär dig om kommunikation kring film, teater, litteratur, drama, bild och konst.
Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Foto: Colourbox.com