Geografi, historia
och mitt Malmö

Kurserna inom geografi och historia motsvarar de kurser som läses i grundsärskolan.

Geografi

  • Du lär dig om Skåne och din närmiljö.
  • Du lär dig att förstå och använda världskartan och jordgloben.
  • Vi pratar om miljöfrågor och hur dina val i vardagen kan påverka miljön..
  • Du lär dig hur jordens olika klimat och växtzoner påverkar människan.
  • Du lär dig hur vi lever hållbart och om våra olika villkor i världen.
Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Historia

  • Du lär dig bland annat om personer och händelser i Sveriges historia från forntid till nutid.
  • Du lär dig om hur det var att leva i olika tider.
  • Du lär dig om andra världskriget och hur det fortfarande påverkar människor och länder.
Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Foto: Colourbox.com