Matematik och teknik

Kurserna inom matematik och teknik motsvarar de kurser som läses i grundsärskolan.

Matematik

Läses en gång varje vecka.

Denna kurs är för dig som vill repetera matematik från grundsärskolans tidigare årskurser. Vi arbetar inom talområdet 0–20. Vi använder konkret material som exempelvis pengar.

Grundläggande:

 • Du lär dig begrepp
 • Du lär dig viktiga ord som jämn–udda, fler–färre

Taluppfattning:

 • Du lär dig kombinera siffra och antal
 • Du lär dig förstå talens placering på tallinjen
 • Du lär dig att dela upp tal på olika sätt

Tals användning

 • Du lär dig att förstå innebörden av addition
 • Du lär dig att förstå innebörden av subtraktion
Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Matematik fortsättningskurs

Läses två gånger varje vecka

Denna kurs är för dig som vill repetera matematik från grundsärskolans senare årskurser. Vi arbetar inom talområde 0–1000.

 • Du lär dig om taluppfattning, bland annat siffrors värde
 • Du lär dig de fyra räknesätten, till exempel huvudräkning
 • Du lär dig om geometri, till exempel de geometriska formerna
 • Du lär dig om längd, bland annat om meter och centimeter
 • Du lär dig hur tal och uttryck används i vardagliga situationer
 • Du lär dig förstå tabeller och diagram
 • Du lär dig fortsättning på geometri och begrepp och vi går exempel igenom area och omkrets.
Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Matte i köket

Läses en gång varje vecka

 • Du lär dig vikt och enheter, som kilo och hektogram
 • Du lär dig om volym, exempelvis liter och deciliter
 • Du lär dig bråktal, exempelvis en hel, en halv, en fjärdedel
 • Du får arbeta praktiskt där vi lagar enkla rätter efter recept
Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Teknik

Läses en gång varje vecka

Vi gör enkla undersökningar.

 • Du lär dig om olika tekniska lösningar och föremål i vardagen. Hur dessa fungerar och hur de kan användas, så som ficklampa och ringklocka
 • Du lär dig att läsa instruktioner och bruksanvisningar
 • Du lär dig om vad som händer med vårt avfall och att sortera sopor
 • Du lär dig om säkerhet vid exempelvis hantering av elektricitet och tekniska apparater
 • Du lär dig om hjälpmedel och hur de är anpassade efter människors olika behov
 • Du lär dig hur du kan spara på energi och vatten.
Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Foto: Colourbox.com