Religionskunskap och samhällskunskap

Kursen inom religion och samhällskunskap motsvarar den kurs som läses i grundsärskolan.

Religionskunskap

Läses en gång varje vecka.

  • Du lär dig om världsreligioner i Malmö.
  • Du lär dig om rörelser i tiden (nyandlighet).
  • Du lär dig livsfrågor och etik.
Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Samhällskunskap

Läses en gång varje vecka.

  • Du lär dig om aktuella händelser i tidningar, radio, tv och på internet/källkritik.
  • Du lär dig hur Sverige styrs, om demokrati och politik.
  • Du lär dig lagstiftning.
  • Du lär dig om mänskliga rättigheter.
Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Foto: Colourbox.com