Individ och samhälle

Kursen individ och samhälle är på 1200 verksamhetspoäng. Aktuell kurs läses en gång varje vecka.

Vi arbetar bland annat med

  • Vad vi mår bra av
  • Rutiner vi behöver, planera inköp
  • Återvinning
  • Vår närmiljö, Sverige och världen
  • Att göra några enkla måltider
  • Samband mellan mat, hälsa och fritid
  • Vad vi behöver i vår vardag