Individ och samhälle

Kursen individ och samhälle (1200 verksamhetspoäng) innehåller tre delkurser.

Aktuell kurs läses en gång varje vecka.

Delkurs 1: Eget boende

 • Du lär dig att städa och tvätta
 • Du lär dig att använda bildstöd som hjälp att bli mer självständig
 • Du lär dig att använda de maskiner som finns i ditt hem
 • Du lär dig om olycksrisker i hemmet.

Delkurs 2: Mitt Malmö

Vi besöker de delar av Malmö där vi bor och andra viktiga platser i staden.

 • Du lär dig och tränar på trafikvett
 • Du lär dig Malmös viktigaste historia
 • Du lär dig om traditioner och högtider i olika kulturer och religioner

Delkurs 3: Mat och hälsa

 • Du lär dig att planera inköp av mat
 • Du lär dig att baka och laga mat
 • Du lär dig att duka och göra en trevlig måltid
 • Du lär dig sambandet mellan mat och hälsa
 • Du lär dig om hygien och rengöring i köket
 • Du lär dig om olycksrisker i köket
Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Foto: Colourbox.com