Natur och miljö

Kursen natur och miljö är på 1200 verksamhetspoäng. Aktuell kurs läses en gång varje vecka.

Vi arbetar bland annat med

  • Människokroppen och hur den fungerar
  • Naturens mönster, dygn, årstider och väder
  • Tidsuppfattning, dåtid, nutid, framtid
  • Längd och volym, väga och mäta
  • Pengar
  • Räkna, använda de fyra räknesätten
  • Titta på olika tekniska vardagsföremål och redskap