Språk och kommunikation

Kursen språk och kommunikation (1200 verksamhetspoäng) innehåller fem delkurser.

Delkurs 1: Prata – lyssna

Läses en till två gånger varje vecka

 • Vi använder era olika kommunikationssätt.
 • Vi pratar om gemensamma och egna upplevelser
 • Vi samtalar och lyssnar på varandra
 • Vi lär oss några enkla engelska ord och uttryck
 • Vi gör studiebesök

Delkurs 2: Högläsning

Läses en gång varje vecka

 • Vi läser och samtalar om böcker
 • Vi dramatiserar och pratar
 • Vi gör studiebesök

Delkurs 3: Bild

Läses en gång varje vecka

 • Vi arbetar med färg och form på olika sätt
 • Vi skapar med olika material och tekniker
 • Vi skapar tillsammans i liten grupp
 • Vi skapar utifrån dina tankar, känslor och idéer

Delkurs 4: Läsa – skriva

Läses en till två gånger varje vecka

 • Vi pratar om vad vi gjort och varit med om
 • Vi pratar om vad vi ser på bilder/tavlor
 • Vi använder enkel text och bilder för att göra berättelser
 • Vi tränar på att läsa och skriva enkla ord

Delkurs 5: Sfi – svenska för invandrare

Läses en gång var tredje vecka

 • Vi använder modersmålet som hjälp för att lära svenska
 • Vi pratar på enkel svenska
 • Vi läser och skriver enkla ord och texter med bildstöd på svenska och modersmål
Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Foto: Colourbox.com