Bild, historia och naturkunskap

Kurserna inom engelska, svenska och svenska som andraspråk motsvarar de kurser som läses i gymnasiesärskolan.

Bild

Kursen är för dig som är intresserad av att framställa bilder med olika tekniker och material.

Du får arbeta med din kreativa sida och dina idéer. Du får fundera över hur bilder påverkar dig och arbeta med färg och form.

Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Historia

Du får lära dig om olika historiska skeenden och hur de påverkar vår nutid.

Du kommer lära dig om olika historiska epoker och hur levnadsvillkoren har sett ut förr för människan.

Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Naturkunskap

I Kursen får du lära dig om växter och djur och om samband i naturen.

Du får lära dig om hållbar utveckling, energianvändning och ekosystem.

Kursen tar även upp hur människokroppen fungerar och om sexualitet och relationer.

Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Foto: Colourbox.com