Bild samt service och bemötande

Kurserna inom engelska, svenska och svenska som andraspråk motsvarar de kurser som läses i gymnasiesärskolan.

Bild 1

Läses en gång varje vecka.

Kursen är för dig som vill måla och lära dig mer om bild.

Du lär dig:

  • framställa bilder med olika tekniker och material
  • att arbeta med din kreativa sida och dina idéer
  • fundera över hur bilder påverkar dig
  • arbeta med färg och form.
Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Service och bemötande 1

Läses en gång varje vecka.

Du lär dig:

  • service i olika situationer, till exempel inom vård, handel och fastighetsskötsel
  • hur man bemöter kunder och gäster på ett yrkesmässigt sätt
  • skillnaden på bra och dålig service
  • lagar och andra bestämmelser inom yrkeslivet.
Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Foto: Colourbox.com