Engelska, svenska och svenska som andraspråk

Kurserna inom engelska, svenska och svenska som andraspråk motsvarar de kurser som läses i gymnasiesärskolan.

Engelska

Kursen är för dig som har studerat engelska förut. Du har läst engelsk text tidigare.

Du lär dig att samtala på engelska och lyssna på engelska. Du lär dig att skriva på engelska och att använda olika medier för att lyssna och lära.

Du lär dig om hur människor lever och har det i engelsktalande länder.

Vi lyssnar på engelsk musik och läser olika slags engelska texter.

Delkurs: Tala Engelska

Kursen är för dig som har studerat engelska förut.

Du utvecklar dig i att samtala på engelska och lyssna på engelska.

Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Svenska / svenska som andraspråk

Kursen är för dig som är intresserad av att bli bättre på det svenska språket.

Du kan redan läsa och skriva. Du lär dig att samtala, lyssna och diskutera och att framföra egna åsikter och lyssna på andras.

Du lär dig läsförståelse genom olika texter och om film och går på teater. Du lär dig att granska innehåll (källkritik).

Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Foto: Colourbox.com