Engelska, svenska och svenska som andraspråk

Kurserna inom engelska, svenska och svenska som andraspråk motsvarar de kurser som läses i gymnasiesärskolan.

Engelska 1

Läses två gånger varje vecka.

Kursen är för dig som har studerat engelska förut. Du har läst engelsk text tidigare.

Vi lyssnar på engelsk musik och läser olika slags engelska texter.

Du lär dig:

  • att samtala på engelska
  • att lyssna på engelska
  • att skriva på engelska
  • att använda olika medier för att lyssna och lära
  • om hur människor lever och har det i engelsktalande länder.
Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Svenska 1 och svenska som andraspråk 1

Läses två gånger varje vecka

Kursen är för dig som är intresserad av att bli bättre på svenska språket.

Du kan redan läsa och skriva. Vi besöker bibliotek och gör olika studiebesök.

Du lär dig:

  • att framföra egna åsikter och lyssna på andras
  • om film och går på teater
  • att granska innehåll (källkritik)
  • läsförståelse genom olika texter
  • att samtala, lyssna och diskutera.
Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Foto: Colourbox.com