Matematik

Kurserna inom engelska, svenska och svenska som andraspråk motsvarar de kurser som läses i gymnasiesärskolan.

Matematik 1

Läses två gånger varje vecka.

Kursen är för dig som vill bygga vidare på dina kunskaper i matematik från grundsärskolan.

Du lär dig:

  • att göra matematiska beräkningar
  • lösa matematiska problem i vardagslivet
  • huvudräkning och rimlighetsbedömning
  • geometriska begrepp
  • procenträkning
  • matematiska enheter och enhetsbyten.
Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Foto: Colourbox.com