Matematik

Kurserna inom engelska, svenska och svenska som andraspråk motsvarar de kurser som läses i gymnasiesärskolan.

Matematik 1

Kursen är för dig som vill bygga vidare på dina kunskaper i matematik från grundsärskolan.

Du lär dig att göra matematiska beräkningar och lösa matematiska problem i vardagslivet.

Du lär dig huvudräkning och rimlighetsbedömning.

Du lär dig geometriska begrepp, procenträkning och matematiska enheter och enhetsbyten.

Matematik 2

Kursen är för dig som vill bygga vidare efter matematik 1.

Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Foto: Colourbox.com