Samhällskunskap

Kurserna inom engelska, svenska och svenska som andraspråk motsvarar de kurser som läses i gymnasiesärskolan.

Samhällskunskap

Kursen är för dig som är intresserad av samhällsfrågor och vill lära dig mer om det svenska samhället.

Du lär dig att följa aktuella händelser i tidningar, radio, tv och på internet och vilka tjänster samhället erbjuder.

Du lär dig hur Sverige styrs och hur demokrati fungerar.

Du får arbeta med miljöfrågor och du lär dig om privatekonomi. Du lär dig om allmänna kommunikationsmedel.

Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Foto: Colourbox.com