Samhällskunskap

Kurserna inom engelska, svenska och svenska som andraspråk motsvarar de kurser som läses i gymnasiesärskolan.

Samhällskunskap – arbetets villkor

Läses en till två gånger varje vecka.

Du lär dig:

 • om olika branscher och yrken
 • hur man söker jobb
 • viktiga lagar i arbetslivet
 • säkerhets- och miljöfrågor på arbetsplatsen
 • rättigheter och skyldigheter när man är anställd
Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Samhällskunskap 1

Läses en gång varje vecka

Kursen är för dig som är intresserad av samhällsfrågor och vill lära dig mer om det svenska samhället.

Vi gör olika studiebesök.

Du lär dig:

 • att följa aktuella händelser i tidningar, radio, tv och på internet
 • vilka tjänster samhället erbjuder
 • hur Sverige styrs
 • hur demokrati fungerar
 • att arbeta med miljöfrågor
 • om privatekonomi
 • om allmänna kommunikationsmedel.
Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Foto: Colourbox.com