Sfi för dig med inlärningssvårigheter

Lärvux på Komvux Malmö erbjuder vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada .

Sfi – motsvarande träningsskolan

Läses fem gånger varje vecka.

  • Vi använder modersmålet som hjälp för att lära svenska.
  • Vi pratar på enkel svenska.
  • Vi läser och skriver enkla ord och texter med bildstöd på svenska och modersmål.
Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Sfi – kurs A, B, C och D

Läses fem gånger varje vecka

  • Vi använder modersmålet som hjälp för att lära svenska.
  • Vi pratar och lyssnar på varandra om vanliga saker
  • Vi läser texter med stöd av bilder och ljud.
  • Vi skriver texter tillsammans och själv med stöd av bilder.
Frågor om utbildning och ansökan
Studie- och yrkesvägledare:
Stephanie Malmros
Tel: 0729-85 36 25
E-post: stephanie.malmros@malmo.se
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Komvux Malmö – Lärvux
Kungsgatan 44, Malmö

Foto: Camilo Pozo