Fristående utbildningsanordnare

Komvux Malmö erbjuder även yrkesutbildning och svenska för invandrare hos fristående anordnare.

Gymnasial yrkesutbildning

Astar
Hermods AB
Hvilan Utbildning
Lernia AB
Movant
Veldi

Individuellt anpassad utbildning på grundläggande och gymnasial nivå

Iris Hadar AB

Svenska för invandrare

Hyllie Park Folkhögskola
Iris Hadar AB
Kvarnby Folkhögskola
Östra Grevie Folkhögskola (filial)
Sankta Maria folkhögskola
Malmö SFI-skola (Eslöv folkhögskola och Hvilan folkhögskola)
Furuboda folkhögskola
Folkhögskolan Skurup och Fridhem
Merit AB

Ansvarig för upphandlad utbildning

Ansvarig för gymnasial yrkesutbildning:
Ronny Wulff, rektor
Tel: 040-34 32 99 och 0721-81 00 49
E-post: ronny.wulff@malmo.se

Linda Lantz, rektor
Tel: 0732-586 081
E-post: linda.lantz2@malmo.se
Ansvarig för individuellt anpassad utbildning
och sfi – svenska för invandrare:
Marie Norking, rektor
Tel: 0732-30 13 36
E-post: marie.norking@malmo.se