IRIS-skolan

IRIS-skolan (internationella romer i samverkan) erbjuder vuxenutbildning för dig med romsk bakgrund.

Skolan har varit verksam i drygt två decennier och har därför en väl inarbetad verksamhet. Förutom lärare finns det resurspersonal på skolan som kan prata romani chib och har god kunskap om möten mellan olika kulturer.

Utbildningar

Här läser du sfi – svenska för invandrare samt svenska som andraspråk. Utöver det erbjuder vi också kärnämnen inom grundläggande vuxenutbildning såsom matematik, engelska och samhällskunskap.

Undervisningen sker under dagtid och på heltid. Som elev på IRIS-skolan får du även kunskaper om den romska kulturen, exempelvis romsk historia, romers vardag i Sverige, minoritetslagstiftning samt demokratifrågor.

Samarbete och kontakter

IRIS-skolan samarbetar med Romskt Informations- och Kunskapscenter (RIKC), Arbetsförmedlingen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt andra kommunala verksamheter.

Vi organiserar även studiebesök, fältstudier, praktik och planering för vidare utbildning för att förbereda dig som elev på att möta arbetsmarknaden.

VILL DU VETA MER OM IRIS-SKOLAN?
Kontaktpersoner:
Maria Bogdanov: 0737-68 93 56
Djura Ivanov: 0737-68 97 50

IRIS-skolan
Tel: 040-34 32 75
Annelundsgatan 55
Malmö