$left
$middle

Nivåtest inför studier

Du som inte har några betyg, inte kan få tag på dina betyg eller av någon annan anledning behöver veta vilken kunskapsnivå du ligger på, kan göra ett nivåtest.

Komvux Malmö erbjuder kunskapstest i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Nivåtesten är till för dig som:

  • ska studera på Komvux
  • är folkbokförd i Malmö stad
  • inte har ett aktuellt betyg i ämnet
  • vill veta din kunskapsnivå

Du kan inte göra nivåtest i ett ämne som du just nu läser.

Anmälan och tidsbokning för nivåtest