Prövningsanvisningar
– vård och omsorg

Förbered dig inför din prövning. Här hittar du anvisningar till de vanligaste kurserna du kan göra prövning i.

Prövningsanvisningarna innehåller information om läromedel, delprover, kunskapskrav med mera.

Akutsjukvård

Se kursbeskrivning för akutsjukvård på Skolverkets hemsida.

Etik och människans livsvillkor

Se kursbeskrivning för etik och människans livsvillkor på Skolverkets hemsida.

Hälsopedagogik

Se kursbeskrivning för hälsopedagogik på Skolverkets hemsida.

Medicin

Se kursbeskrivning för medicin 1–2 på Skolverkets hemsida.

Psykiatri

Se kursbeskrivning för psykiatri 1–2 samt samhällsbaserad psykiatri på Skolverkets hemsida.

Socialpedagogik

Se kursbeskrivning för socialpedagogik på Skolverkets hemsida.

Specialpedagogik

Se kursbeskrivning för specialpedagogik 1–2 på Skolverkets hemsida.

Vård- och omsorgsarbete

Se kursbeskrivning för vård- och omsorgsarbete 1–2 på Skolverkets hemsida.

Vård och omsorg vid demenssjukdomar

Se kursbeskrivning för vård och omsorg vid demenssjukdomar på Skolverkets hemsida.

Vård och omsorg specialisering

Se kursbeskrivning för vård och omsorg specialisering på Skolverkets hemsida.

Äldres hälsa och livskvalitet

Se kursbeskrivning för äldres hälsa och livskvalitet på Skolverkets hemsida.