Anmälan och betalning

Så här gör du för att anmäla dig till en prövning.

Så anmäler du dig

Anmäl dig till prövningen under respektive utbildningsnivå. Ansökningsdatum skiljer sig åt mellan grundläggande- och gymnasiala kurser samt prövning inom modersmål.

Se vilka perioder och ansökningsdatum som gäller för den utbildningsnivå du ska pröva inom.

Studerar du på Komvux Malmö?

Prövningen är avgiftsfri om du är inskriven på en annan kurs vid Komvux Malmö under prövningsperioden samt att du har betyget F (ej IG eller -) i den kurs du ska göra prövning i.

Ange i din anmälan att du har rätt till kostnadsfri prövning.

Studerar du INTE på Komvux Malmö?

Det kostar 500 kronor per kurs att göra en prövning. Du betalar avgiften efter du har skickat in din anmälan till prövningen.

För dig som vill göra mer än en prövning

Om du vill göra flera prövningar behöver du kontrollera så att de olika skrivdagarna inte krockar med varandra. Om kurserna krockar kan vi inte behandla din ansökan.

Ändra prövningsperiod

Prövningen kan inte flyttas till en annan prövningsperiod efter anmälan. Vill du ändra period måste du göra en ny anmälan och betala avgiften igen.