Prövning
– grundläggande kurser

Nedan finns information om vilka kurser du kan pröva, rekommenderad litteratur i respektive kurs samt prövningstillfällen med mera.

Prövningen består vanligtvis av ett skriftligt och ett muntligt prov samt eventuellt en fördjupningsuppgift. Du behöver dessutom gå på ett informationsmöte för att kunna delta i prövningen. Efter din anmälan får du en inbjudan. Efter godkänd prövning får du betyg i kursen.

Du kan göra prövning i engelska, matematik, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Prövningsperioder

Vi har bestämda perioder då vi genomför prövningar i grundläggande kurser. Olika kurser går att pröva under olika perioder.

Period 1

Prövningsperiod

10 februari – 20 mars

Ansökningsperiod

9 december – 1 januari

Informationsmöte (obligatoriskt)

10 februari klockan 16

Skrivdag

12 mars

Period 2

Prövningsperiod

20 april – 29 maj

Ansökningsperiod

24 februari – 19 mars

Informationsmöte (obligatoriskt)

20 april klockan 16

Skrivdag

19 maj

Foto: Colourbox.com