Prövning
– gymnasiala kurser

Nedan finns information om vilka kurser du kan pröva, rekommenderad litteratur i respektive kurs samt prövningstillfällen med mera.

Prövningen består vanligtvis av ett skriftligt och ett muntligt prov samt eventuellt en fördjupningsuppgift. Efter godkänd prövning får du betyg i kursen.

Du kan anmäla dig till max tre kurser/period, men endast skriva ett kursprov per skrivdag.

GYMNASIEARBETE
I vissa perioder erbjuder vi prövning i kursen gymnasiearbete. En prövning i den kursen tar en termin att genomföra. Anmälan är öppen i period 1 och i period 4.

Prövningsperioder

Vi har bestämda perioder då vi genomför prövningar i gymnasiala kurser. Olika kurser går att pröva under olika perioder.

Period 1

Prövningsperiod

10 februari – 13 mars

Ansökningsperiod

9 december – 1 januari (2020)

Skrivdagar

10–13 och 17–18 februari

Period 2

Prövningsperiod

20 april – 15 maj

Ansökningsperiod

24 februari – 19 mars

Skrivdagar

20–23 och 27–28 april

Period 3

Prövningsperiod

25 maj – 12 juni

Ansökningsperiod

20 april – 4 maj

Skrivdagar

25–28 maj samt 1–2 juni

Några kurser har särskilda anmälningsperioder och tar längre tid att genomföra, exempelvis kursen gymnasiearbete som tar en termin.

Skrivdag och skrivning
Om du inte kan komma på skrivdagen behöver du göra en ny anmälan och betala avgiften igen.
Vi kan tyvärr inte flytta provet.

Foto: Colourbox.com