Att studera sfi i Malmö stads regi

Inom Malmö stads egen vuxenutbildning studerar cirka 3 000 sfi-elever. Vi har sfi-undervisning för alla. Du får komma till en klass som passar dig.

Studiehandledning på modersmål

Behöver du hjälp av ett annat språk för att kunna lära dig svenska? Vi har flerspråkiga studiehandledare som talar arabiska, persiska, kurdiska, turkiska, pashto, dari och somaliska.

Svenska med sång

På Komvux Malmö finns det en lång tradition av att använda pedagogiska sånger som hjälper språkinlärningen. Genom att sjunga på svenska tränar du uttal, betoning och satsmelodi, grammatik och nya ord.

Språkpraktik

Vill du prova på att jobba på en arbetsplats och samtidigt träna på svenska språket? Du kan göra en språkpraktik på en arbetsplats under cirka två veckor samtidigt som du studerar sfi.

Konversatörer

Svensktalande konversatörer kommer regelbundet till skolan för att samtala med elever i små grupper. Här får du möjlighet att ytterligare träna din svenska.

SFI FÖR FÖRÄLDRALEDIGA
Har du gjort avbrott i dina sfi-studier på grund av föräldraledighet? Då kan du fortsätta träna svenska i grupp tillsammans med vår sfi-lärare på Kompassens förskola.
STUDIEVERKSTAD OCH SKOLBIBLIOTEK
I vår studieverkstad kan du studera i lugn och ro eller tillsammans med andra i grupp. Med hjälp av datorer och digitala verktyg får du möjlighet att träna mer på att skriva, läsa och lyssna.

I biblioteket hittar du ett stort utbud av lättlästa böcker på svenska och flera olika språk. Vi har även författarbesök, bokprat i klassrummet, boktips och mycket mer.

Stöd och studievägledning

Specialpedagoger

Våra specialpedagoger stöttar och hjälper dig som har särskilda behov.

Studie- och yrkesvägledare

Våra studie- och yrkesvägledare ger dig information om olika utbildningar och hur du ansöker till dem. De hjälper dig att hitta vägar till vidare studier eller yrken.

Kuratorer

Våra kuratorer kan vid behov ge dig stöd och råd kring personliga frågor om din studiesituation.

Foto: Frasse Franzén