$left
$middle

Att studera sfi i Malmö stads regi

Inom Malmö stads egen vuxenutbildning studerar cirka 3 000 sfi-elever. Vi har sfi-undervisning för alla. Du får komma till en klass som passar dig.

Träna svenska på olika sätt

Konversatörer

Svensktalande konversatörer kommer regelbundet till skolan för att samtala med elever i små grupper. Här får du möjlighet att ytterligare träna din svenska.

Sfi för föräldralediga

Har du gjort avbrott i dina sfi-studier på grund av föräldraledighet? Då kan du fortsätta träna svenska i grupp tillsammans med vår sfi-lärare på Kompassens förskola.

Svenska med sång

På Komvux Malmö finns det en lång tradition av att använda pedagogiska sånger som hjälper språkinlärningen. Genom att sjunga på svenska tränar du uttal, betoning och satsmelodi, grammatik och nya ord.

Stöd och studievägledning

sv