$left
$middle

”Det är roligare att lära sig yrket och språket på samma gång”

Maani Abdala och Kayla Abu Alhijaa påbörjade sin kombinationsutbildning till kock i augusti 2021 och blev klara julen 2022. Möjligheten att få jobb efter utbildningen är mycket stora.

– I princip alla som går våra kombinationsutbildningar får jobb inom ett år. Runt 50 procent vet var de ska ta vägen redan när de slutar hos oss. Det är till och med så att vi får hålla i dem så att inte branschen plockar dem innan de är klara, säger Åsa Pålsson som är rektor på Komvux Malmö Restaurangskola på Kungsgatan 44.

Och det är mycket därför Maani Abdalla och Kayla Abu Alhijaa sökte utbildningen.

– Det är effektivt. Man kommer snabbt ut på arbetsmarknaden. Om man som jag vet vad jag vill bli är det mycket bättre än att gå vanlig sfi som inte leder till ett jobb direkt, säger Maani Abdala.

Språkutbildningen har också ett tydligt mål vilket gör att avhoppen är få. Sfi-läraren jobbar tillsammans med yrkesläraren i köket. Där kan de fånga upp språkliga frågor som de sedan tar med sig in i lektionssalen.

– Det är roligare att lära sig yrket och språket på samma gång. Man utvecklas på båda områdena samtidigt. Vi pratar ju svenska hela tiden i köket, säger Kayla Abu Alhijaa.

För Kayla Abu Alhijaa, som kom från Syrien 2015 som ensamstående mor till två döttrar, har utbildningen inneburit ett lyft på många plan.

– Jag har två flickor som är 10 och 13 år gamla. Nu studerar vi tillsammans och kan hjälpa varandra där hemma. Det är viktigt för mig att få ett jobb så mina barn kan vara stolta över sin mor, säger Kayla Abu Alhijaa.

Läs mer om våra kombinationsutbildningar

För dig som läser sfi eller svenska på grundläggande nivå och vill kombinera dina studier med ett yrke finns det som kallas kombinationsutbildning.

Du kombinerar yrkeskurser på gymnasienivå med sfi eller grundläggande svenska.

Kontaktinformation och länkar

sv