$left
$middle

Sfi för dig som har särskilda behov

Inom sfi erbjuder vi specialundervisning och individuellt anpassad utbildning för dig med särskilda behov.

För dig med syn- eller hörselnedsättning samt för dig som är döv eller blind

Tillsammans med Iris Hadar erbjuder vi en individuellt anpassad utbildning efter dina behov och förutsättningar.

I undervisningen har du tillgång till olika hjälpmedel såsom förstoringsprogram, punktdisplay, läskamera och hörselhjälpmedel. För dig som är döv sker undervisningen på svenskt teckenspråk.

Sfi för syn-, hörselnedsatta samt döva på Iris Hadar.

Frågor om utbildning och anmälan

Kontakta Iris Hadar om du vill anmäla dig till en utbildning.

För dig med inlärningssvårigheter

Lärvux på Komvux Malmö erbjuder vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Sfi för dig med inlärningssvårigheter på Lärvux.

För dig med posttraumatiskt stressyndrom

Avanti är en verksamhet för dig som på grund av krigsrelaterade trauman eller migrationsrelaterad stress upplever symptom eller fått diagnosen posttraumatiskt stressyndrom.

Kontaktinformation och länkar

sv