$left
$middle

Sfi med yrkesinriktning
– Yrkes-sfi i Skåne

Yrkes-sfi i Skåne är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket.

Om Yrkes-sfi

Yrkes-sfi är ett samarbete mellan skånska kommuner och flera andra aktörer. Utbildningen är till för dig som idag läser sfi och vill kombinera dina studier med en yrkesutbildning eller komplettera tidigare utbildning.

Syftet med Yrkes-sfi är att ge dig möjlighet att snabbt lära dig svenska och det yrkesspråk som hör till den aktuella branschen.

Tre olika utbildningsformer

  • Arbetsmarknadsutbildning med sfi
    Arbetsmarknadsutbildning med sfi är en yrkesinriktad utbildning.

  • Yrkesvux med integrerad sfi
    Yrkesvux med sfi är en yrkesutbildning med gymnasiala yrkeskurser.

  • Akademikerspår
    Akademikerspåret är en yrkesinriktad utbildning för sfi-deltagare med högre utbildning från hemlandet.

Läs mer om yrkes-sfi på Kommunförbundet Skånes webbsida.

Vem kan söka till Yrkes-sfi?

Det behövs olika förkunskaper för de olika utbildningarna. Det är din hemkommun och i vissa fall Arbetsförmedlingen som beslutar om rätten att läsa sfi i kombination med annan utbildning.

Kontaktinformation och länkar

sv