Logotype Kompetenscentrum mot våld i nära relationer, digitala utbildningar

Utbildningar höstterminen 2021

Här presenteras Kompetenscentrum mot våld i nära relationers digitala utbildningsprogram för hösten.

Samtliga utbildningar finns tillgängliga för alla kommunalanställda i våra avtalskommuner om man uppfyller kunskapskraven och om medverkan är godkänd av närmsta chef och kommunens kontaktperson hos Kompetenscentrum.

Basutbildingar

(Utbildningen genomförs under 3 halvdagar, inga förkunskaper om våld i nära relationer behövs, max 50 deltagare)

Inriktning Individ och familjeomsorgen

IFO grupp 1, 31/8, 7/9, 21/8 (anmäl dig här)

IFO grupp 2, 21/10, 28/10, 12/11 (anmäl dig här)

Inriktning Vård- och omsorg

VOMS 7/10, 14/10 och 21/10 (anmäl dig här)

Inriktning Elevhälsan

Elevhälsan 20/9, 27/9 och 4/10 (anmäl dig här)


Grundutbildning Hedersrelaterat våld- och förtryck

(Utbildningen genomförs under 2 halvdagar, inga förkunskaper behövs, max 50 deltagare)

Heder grupp 1, 9/9 och 16/9 (anmäl dig här)

Heder grupp 2, 16/11 och 23/11 (anmäl dig här)


Särskild sårbarhet

(utbildningen genomförs under 2 halvdagar, Deltagarna ska ha gått NCK:s webbkurs innan utbildningstillfället, max 50 deltagare)

Inriktning personal som jobbar inom LSS

LSS 1/9 och 8/9 (anmäl dig här)

Inriktning personal som jobbar inom äldreomsorgen

Äldre 29/9 och 6/10 (anmäl dig här)

Inriktning personal som jobbar med missbruk och beroende

Missbruk 24/11 och 1/12 (anmäl dig här)


FREDA-upptäcka (kortfrågor)

(utbildningen genomförs under 1 halvdag, deltagarna ska ha gått vår basutbildning eller NCK:s webbkurs innan utbildningstillfället, obegränsat antal deltagare)

FREDA-upptäcka, 29/10 (anmäl dig här)


Utbildning i våld i nära relationer riktat till chefer och HR-personal

(Utbildningen genomförs under 2 halvdagar, inga förkunskaper om våld i nära relationer behövs, max 50 deltagare)

Chef-HR, 26/10 och 2/11 (anmäl dig här)

 

Det kommer att arrangeras fler utbildningar under terminen. Inbjudningar till metodutbildningar (FREDA-utreda och PATRIARK), forsättningsutbildning för barnutredare och temadag kommer i separata utskick.


Har du frågor om våra utbildningar kontakta oss på kompetenscentrum@malmo.se


Logga Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Senast ändrad: