Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt
Logga Kompetenscentrum, digitala utbildningar

Barn som upplever våld

-en utbildning för barnutredare höstterminen 21 (grupp 1)

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer bjuder in till en utbildning som riktar sig direkt till utredare inom området barn och familj. Utbildningen syftar till att ge deltagarna fördjupad kunskap om hur barn påverkas av att leva med våld samt hur en som utredare kan planera och agera i utredningsarbetet utifrån detta.

Utbildningen innefattar kunskaper om:

 • Våld mot barn – omfattning och teori
 • Konsekvenser av våld, symptom hos barn
 • Trauma
 • Hjärnans utveckling
 • Anknytning
 • Våldets mekanismer ur ett barnperspektiv
 • Särskild utsatthet för våld i vissa situationer
 • Vad säger lagarna
 • Våld i utredningsarbetet
 • Bemötande och samtal om våld
 • Insatser

Deltagande i utbildningen ska vara förankrad med din närmsta chef eller teamledare.

Deltagarna förväntas ha grundläggande kunskaper om våld (exempelvis ha deltagit i Kompetenscentrums basutbildning, gjort NCK’s webbutbildning och/eller Barnafrids basprogram om våld mot barn). NCK-webbutbildning

Utbildningen kommer att ges i verktyget Teams. Vi kommer att skicka ut en länk till utbildningen någon dag innan utbildningen startar. Du klickar in dig på länken när utbildningen börjar. Det fungerar i en vanlig webbläsare, så inga övriga installationer är nödvändiga.

Om du ska sitta tillsammans med någon eller några kollegor under utbildningstillfällena, så behöver vi veta om det i god tid innan utbildningen startar. Kontakta oss på kompetenscentrum@malmo.se (glöm inte skriva vilken utbildning det gäller).

Utbildningen ges digitalt under två halvdagar (obligatorisk närvaro båda dagarna).

23 september kl. 08.30 - 12.00

30 september kl. 08.30-12.00

Anmälan görs i formuläret nedan.


Logotype Kompetenscentrm mot våld i nära relationer

Senast ändrad: