Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt
Logga Kompetenscentrum, digitala utbildningar

Anmälan FREDA-upptäcka (kortfrågor)

HT21

Kompetenscentrum bjuder in till en halvdags webbutbildning i FREDA-upptäcka med fokus på FREDA-kortfrågor.

Välkommen till en utbildningsdag i FREDA-kortfrågor, en utbildning om att upptäcka och fråga om våldsutsatthet. FREDA-kortfrågor är ett stöd i att fråga om våld i enskilda ärenden och är en del av den standardiserade bedömningsmetoden FREDA som Socialstyrelsen har utvecklat. Det är önskvärt att deltagarna har baskunskaper om våld i nära relationer. Om de inte gått Kompetenscentrums basutbildning bör de genomgå NCK:s webbutbildning.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till personer som i sin yrkesutövning möter vuxna som kan vara våldsutsatta, men som inte har som uppgift att utreda våldsutsatthet.

Deltagarna behöver gå tillsammans med en kollega för att kunna göra övningar under utbildningens gång och deltagande i utbildningen ska vara förankrad med din närmsta chef eller teamledare.

Utbildningen kommer att ges i verktyget Teams. Vi kommer att skicka ut en länk till utbildningen någron dag innan utbildningen startar. Du klickar in dig på länken när utbildningen börjar. Det fungerar i en vanlig webbläsare, så inga övriga installationer är nödvändiga.

Utbildningen ges under en halvdag.

29 oktober kl. 8.30- ca 12.00

Anmälan görs i formuläret nedan.


Logotype Kompetenscentrm mot våld i nära relationer

Senast ändrad: