Logga Kompetenscentrum, digitala utbildningar

Anmälan FREDA-utreda

Logga FREDA-utreda

Kompetenscentrum bjuder in till en webbutbildning i FREDA-utreda.

Socialstyrelsen har tagit fram standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer, FREDA. Vi på Kompetenscentrum bjuder in våra avtalskommuner till en utbildning i FREDA som omfattar två heldagar och en halvdag. Syftet med utbildningen är att ge såväl chefer som medarbetare grundläggande kunskap och stöd för att kunna börja använda FREDA Kortfrågor, Beskrivning och Farlighetsbedömning i sin verksamhet. Information varvas med praktiska övningar och utrymme finns för diskussion och frågor. Utbildningen riktar sig till dig som inte tidigare har arbetat med FREDA och vi kommer främst att fokusera på beskrivning och farlighetsbedömning.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till personer som har i sitt uppdrag att utreda våldsutsatthet

Deltagarna behöver gå tillsammans med en kollega för att kunna göra övningar under utbildningens gång och deltagande i utbildningen ska vara förankrad med din närmsta chef eller teamledare.

Utbildningen kommer att ges i verktyget Teams. Vi kommer att skicka ut en länk till utbildningen någon dag innan utbildningen startar. Du klickar in dig på länken när utbildningen börjar. Det fungerar i en vanlig webbläsare, så inga övriga installationer är nödvändiga.

Utbildningen ges under två heldagar och en halvdag.

10 februari kl. 9.30- ca 15.00

17 februari kl. 9.30- ca 15.30

4 mars kl. 13.30-14.45

Anmälan görs i formuläret nedan.


Logotype Kompetenscentrm mot våld i nära relationer

Senast ändrad: