Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt

Anmälan - Temadag om sex mot ersättning och människohandel VT22

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer bjuder in till en kostnadsfri heldagsföreläsning om sex mot ersättning och människohandel.

Kriget i Ukraina skördar många offer och tvingar människor på flykt. Vuxna och barn som flyr kriget riskerar att utnyttjas i prostitution och utsättas för människohandel. För att vi ska kunna bistå dessa människor med hjälp på bästa sätt krävs kunskap kring prostitution och människohandel samt kännedom om vilket stöd som finns att tillgå.

Med anledning av detta anordnar Kompetenscentrum i samarbete med Evonhuset och Länsstyrelsen Skåne en utbildningsdag kring dessa frågor.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom kommunal verksamhet eller ideellt i en organisation som möter personer som kan vara utsatta för exploatering.

Föreläsare under dagen:

  • Katarina Klostergard, socionom på Evonhuset, Malmö stad.
  • Elin Johansson, regionkoordinator mot prostitution och människohandel i Region Syd.
  • Johanna Miranda Sköld, utvecklingssekreterare vid Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.

Fredag 3 juni kl 9.00 - 16.00

Utbildningen ges i verktyget Teams. Vi kommer att skicka ut information samt länk några dagar innan utbildningen. Länken fungerar i en vanlig webbläsare, så inga övriga installationer är nödvändiga.

Kontakta oss på kompetenscentrum@malmo.se om du har frågor.

Anmälan senast 27/5 i formuläret nedan.