Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt

Utbildningar VT22

Logotype Kompetenscentrum mot våld i nära relationer, digitala utbildningar

Utbildningar vårterminen 2022

Här presenteras Kompetenscentrum mot våld i nära relationers digitala utbildningsprogram för våren.

Samtliga utbildningar finns tillgängliga för alla kommunalanställda i våra avtalskommuner om man uppfyller kunskapskraven och om medverkan är godkänd av närmaste chef samt kommunens kontaktperson hos Kompetenscentrum.


Basutbildning Våld i nära relationer

Utbildningen genomförs under 3 halvdagar. Inga förkunskaper om våld i nära relationer behövs. Max 40 deltagare.

Inriktning Individ och familjeomsorg

IFO 6/5 + 13/5 + 20/5 (anmäl dig här)


Basutbildning Hedersrelaterat våld och förtryck

Utbildningen genomförs under 2 halvdagar. Inga förkunskaper om våld i nära relationer behövs. Max 40 deltagare.

Heder 17/2 + 3/3 (anmäl dig här)


Utbildning om våld i nära relationer för dig som arbetar som chef eller inom HR

Utbildningen genomförs under 2 halvdagar. Inga förkunskaper om våld i nära relationer behövs. Max 50 deltagare.

Chef/HR 5/5 + 12/5 (anmäl dig här)


Särskild sårbarhet och våldsutsatthet

Utbildningen genomförs under 2 halvdagar. Deltagarna ska ha gått NCK:s webbkurs innan utbildningstillfället. Max 30 deltagare.

För personal som jobbar inom LSS 15/2 + 2/3 (anmäl dig här)

För personal som arbetar med beroende 30/3 + 6/4 (anmäl dig här)


Påbyggnadsutbildning Barn som upplever våld

Utbildningen genomförs under 2 halvdagar. Deltagarna ska ha gått Kompetenscentrums basutbildning eller NCK:s webbkurs innan utbildningstillfället. Max 30 deltagare.

Barn som upplever våld 22/4 + 29/4 (anmäl dig här)


Påbyggnadsutbildning Våld i ungas relationer

Utbildningen genomförs under 2 halvdagar. Deltagarna ska ha gått Kompetenscentrums basutbildning eller NCK:s webbkurs innan utbildningstillfället. Max 30 deltagare.

Påbyggnad unga - för personal inom myndighet 17/3 + 24/3 (anmäl dig här)

Påbyggnad unga - för personal inom skola 16/6 + 17/6 (anmäl dig här)


Påbyggnadsutbildning Sex mot ersättning och människohandel

Utbildningen genomförs under 2 halvdagar. Deltagarna ska ha gått NCK:s webbkurs innan utbildningstillfället. Max 50 deltagare.

Sex mot ersättning och människohandel 17/5 + 24/5 (anmäl dig här)


FREDA kortfrågor - att upptäcka våld

Utbildningen genomförs under 1 halvdag. Deltagarna får gärna ha gått vår basutbildning eller NCK:s webbkurs innan utbildningstillfället. Obegränsat antal deltagare.

FREDA kortfrågor 17/2 (anmäl dig här)


Det kommer att arrangeras fler utbildningar under terminen och dessa presenteras löpande här på sidan. Inbjudningar till metodutbildningar (FREDA-utreda och PATRIARK) och temadag kommer i separata utskick.


Har du frågor om våra utbildningar kontakta oss på kompetenscentrum@malmo.se


Logga Kompetenscentrum mot våld i nära relationer